Skip to main content

Moj brod

OBIČNA LJUBAVNA PESMA

  • Text: Milan Radnić

  • Music: Milan Radnic

  • Production: Milan Radnic

  • Album: Obična ljubavna pesma

Moj brod

Podamnom grad, noćne reklame, deca, na ulici sama
Podamnom život, čeka svoj put

Podamnom stub, leži prazan, na njemu piše moj broj
Umorna lica, čekam

Čekam moj brod, za dalek put

Tako je tešto lomiti vale, u magli tražiti zvezde
Tako je teško, ploviti napred uz vetar

Duboki bezdan preti mi strogo, slabe su ruke al čelična volja
Kormilo malo i plovimo dalje

Plovi moj brod, na dalek put

Podamnom polje, široko cvetno, bezbrižna lica i svetlost
Podamnom duše, čuva ih Bog

Šire se ruke, zovu me dole, ovo je tvoje mesto
Mesto pod suncem, pod nebom

To je moj brod, za dalek put

Šapat u noći, ko čuje
Prvi put samo, dete u sobi
Boji se mraka
Uzburka sklad, ustavi mir
Ta čudesna snaga nova je u meni
Kao oklop hladni, kao mač oštri
Buđenje iz pogrešnog sna

Obična ljubavna pesma

OBIČNA LJUBAVNA PESMA

  • Text: Milan Radnic

  • Music: Milan Radnić

  • Production: Milan Radnić

  • Album: Obična ljubavna pesma

Obična ljubavna pesma

Jutros me probudi dodir, nežnih ruku moje drage
Žurno razmiče zavese i reče: počelo je
Anđeo sa sunčanog istoka, donosi dobre vesti

Naša je vojska spremna za poslednju bitku
Junaci na belim konjima, čekaju zvuk trube
Uzmi svoju gitaru i zapevaj svetom boju

Slušaj poslednji put o kraju nepravde i patnje
Razotkri sujetu i ponos ovog sebičnog sveta
Ugasi sva lažna svetla, te nazovi mudrosti
To je kraj svih beskorisnih pesama i priča
jer dolazi obična, ljubavna pesma

Večno ću pamtiti, ovaj pogled moje drage
Taj topli osmeh mio, jedinstven je na svetu
Sutra će mama doći, šta da joj spremim šta ono voli

Naš izgublen sin je našao put, vidim ga izdaleka
Uzimam stari rečnik i uklanjam sve nepotrebne reči
Brišem briga, očaj, bes, tuga, i sada pevam

  • 1
  • 2