Skip to main content

Poštovana gđo Domanović,

Moje ime je Milan Radnić i trenutno sam lokalni predstavnik Jehovinih svedoka, zvanična osoba za kontakt sa medijima.

Budući da ste jedan od najstarijih štampanih medija u Srbiji, koji se ceni kao pouzdan izvor informacija i trudite se da objavljujete prikladan sadržaj i obrađujete teme od šireg značaja za društvo, želimo da ostvarimo kontakt i saradnju sa Vama, sa ciljem zvaničnog predstavljanja Jehovinih svedoka u medijima.

Kao lokalni predstavnik Jehovinih svedoka mogu Vam proslediti informacije o važnim događajima i aktivnostima koje ćemo imati tokom godine, kao i materijal sa temama koje su od šireg značaja za društvo a interesovalo bi Vas i vaše korisnike. Na Vaš zahtev možemo razmotriti mogućnost da Vam damo zvaničnu izjavu, intervju, fotografije za članke o Jehovinim svedocima i statističke informacije.

Ukoliko želite, mogu Vam poslati potrebne informacije i materijal elektronskim putem. Na raspolaganju sam da se sastanemo i uživo, u vreme koje Vama odgovara.

Srdačan pozdrav

Poštovani,

Moje ime je Milan Radnić i lokalni sam predstavnik Jehovinih svedoka – hrišćanske verske zajednice, kao i osoba za kontakt sa medijima. Čitajući rubrike na portalu www.podrinske.com, zapazio sam da se, između ostalog, bavite i pitanjima vezanim za društvo. Pored dobrih članaka koji se bave društvenim pitanjima i događajima, neki od članaka su povezani sa religijom. Verujem da je religija i ono što je povezano sa njom, važna tema kako za pojedince, tako i za celo društvo.

Ovim putem Vas želim informisati da Vam kao lokalni predstavnik naše verske zajednice stojim na raspolaganju ukoliko su Vam potrebne informacije o našim verovanjima, zajednici na lokalnom i međunarodnom nivou, kao i doprinosu društvu kroz obrazovne i humanitarne aktivnosti koje sprovodimo.

Ukoliko želite, mogu Vam elektronskim putem dostaviti materijal na pomenute ili druge teme koje bi Vas interesovale. Takođe, stojim Vam na raspolaganju i za razgovor preko telefona, ili da se sastanemo uživo ukoliko bi Vam to odgovaralo.

Srdačno vas pozdravljam,

Milan Radnić