OBIČNA LJUBAVNA PESMA

  • Text: Milan Radnić

  • Music: Milan Radnic

  • Production: Milan Radnic

  • Album: Obična ljubavna pesma

Moj brod

Podamnom grad, noćne reklame, deca, na ulici sama
Podamnom život, čeka svoj put

Podamnom stub, leži prazan, na njemu piše moj broj
Umorna lica, čekam

Čekam moj brod, za dalek put

Tako je tešto lomiti vale, u magli tražiti zvezde
Tako je teško, ploviti napred uz vetar

Duboki bezdan preti mi strogo, slabe su ruke al čelična volja
Kormilo malo i plovimo dalje

Plovi moj brod, na dalek put

Podamnom polje, široko cvetno, bezbrižna lica i svetlost
Podamnom duše, čuva ih Bog

Šire se ruke, zovu me dole, ovo je tvoje mesto
Mesto pod suncem, pod nebom

To je moj brod, za dalek put

Šapat u noći, ko čuje
Prvi put samo, dete u sobi
Boji se mraka
Uzburka sklad, ustavi mir
Ta čudesna snaga nova je u meni
Kao oklop hladni, kao mač oštri
Buđenje iz pogrešnog sna

© Milan Radnic. All rights reserved.
Powered by mojsajt.net.