OBIČNA LJUBAVNA PESMA

  • Text: Milan Radnic

  • Music: Milan Radnić

  • Production: Milan Radnić

  • Album: Obična ljubavna pesma

Obična ljubavna pesma

Jutros me probudi dodir, nežnih ruku moje drage
Žurno razmiče zavese i reče: počelo je
Anđeo sa sunčanog istoka, donosi dobre vesti

Naša je vojska spremna za poslednju bitku
Junaci na belim konjima, čekaju zvuk trube
Uzmi svoju gitaru i zapevaj svetom boju

Slušaj poslednji put o kraju nepravde i patnje
Razotkri sujetu i ponos ovog sebičnog sveta
Ugasi sva lažna svetla, te nazovi mudrosti
To je kraj svih beskorisnih pesama i priča
jer dolazi obična, ljubavna pesma

Večno ću pamtiti, ovaj pogled moje drage
Taj topli osmeh mio, jedinstven je na svetu
Sutra će mama doći, šta da joj spremim šta ono voli

Naš izgublen sin je našao put, vidim ga izdaleka
Uzimam stari rečnik i uklanjam sve nepotrebne reči
Brišem briga, očaj, bes, tuga, i sada pevam

© Milan Radnic. All rights reserved.
Powered by mojsajt.net.