Pravne informacije

Opšti uslovi korišćenja ovog web sajta

Ovde navedeni uslovi korišćenja pisanih materijala, kao i materijala sa Internet stranica milanradnic.in.rs pravila su kojih su se dužni pridrzavati svi korisnici web stranica.

Stoga Vas molimo da se upoznate sa njima kako bi izbegli kasnije eventualne nesporazume i posledice u vezi istih.

Svako korišćenje stranice www.milanradnic.in.rs/ uslovljeno je poštovanjem opštih uslova pristupa i korišćenja koji su dalje navedeni.

Samim pristupom i pregledanjem web stranica podrazumeva se da prihvatate opšte uslove koji su izvan posebnih sporazuma sa Milanom Radnićem.

Ovu web stranicu je otvorio Milan Radnić isključivo za potrebe informisanja. Sve informacije dostupne na web stranicama stoga su isključivo informativnog karaktera. Bilo koji podaci ili delovi bilo kojih podataka dostupni na ovoj stranici ne smeju se koristiti u komercijalne svrhe niti distribuirati drugima, bez prethodne pismene saglasnosti Milana Radnića.

Prava intelektualne svojine

Predstavljanje i sadržaj ove stranice smatraju se intelektualnom svojinom Milana Radnića i kao takvi su zaštićeni zakonskim propisima koji su trenutno na snazi.

Sadržaj ove stranice zastićen je propisima iz oblasti autorskog prava odnosno prava industrijske i/ili intelektualne svojine. Milan Radnić takođe poseduje autorsko pravo uređivanja, izbora i usklađivanja sadržaja ove stranice.

Crteži, fotografije, slike, tekstovi, naslovi, video prikazi, sa ili bez zvuka, te svi drugi dokumenti na Internet stranici podležu zakonskim propisima iz oblasti autorskog prava, industrijske i/ili intelektualne svojine, i kao takvi su svojina Milana Radnića ili trećeg lica koja na osnovu valjanog pravnog osnova Milan Radnić garantuje ograničeno korišćenje ovog sadržaja.

Pesme koje su predstavljene na web stranicama zaštićene su prema zakonskim propisima koja se odnose na autorska prava odnosno prava industrijske i/ili intelektualne svojine.

Reprodukcija (digitalna ili na papiru) ove stranice, kao i na njoj prikazanih radova odobrava se isključivo za strogo ličnu upotrebu, isključujući bilo kakvo korišćenje u svrhu reklamiranja i/ili komercijalne i/ili informativne svrhe, u skladu sa zakonskim propisima u oblasti autorskih prava odnosno prava industrijske i/ili intelektualne svojine koji su trenutno na snazi.

Osim gore navedenih odredbi, svaka reprodukcija, predstavljanje, korišćenje, delimična ili potpuna promena stranice, bez obzira na metodu ili podršku, različitih radova  koje je čine, bez prethodnog pismenog odobrenja Milana Radnića, bilo zlonamerna ili slučajna, strogo je zabranjena i predstavlja kršenje uslova korišćenja materijala sa predmetnih web stranica koje sa sobom povlači krivičnu i materijalnu odgovornost, pa bi Milan Radnić takvog učinioca krivično i materijalno gonio, u skladu sa zakonskim propisima koji su na snazi.

Delimična ili potpuna reprodukcija tih sadržaja, bez prethodnog pismenog odobrenja Milana Radnića, strogo je zabranjena, isključujući reprodukciju izvršenu u skladu za potrebe štampe.

Ovim istovremeno pristajete na zabranu reprodukcije, umnožavanja ili distribucije dizajna ili podloge web stranice Milana Radnića, pojedinačnih elemenata web stranica Milana Radnića, dizajna logotipa Milana Radnića, Tekstova pesama koji su prikazani na ovom sajtu i samih audio/video snimaka, bez izričitog pismenog odobrenja Milana Radnića.

Lozinke i pristup

U postupku registracije, Vi birate ime korisnika i lozinku. Vi ste u potpunosti odgovorni za očuvanje poverljivosti Vaše lozinke i imena korisnika. Isto tako, u potpunosti ste odgovorni za sve radnje izvršene pod Vašim imenom korisnika. Ne zaboravite da isključite vezu sa Internetom nakon svakog korišćenja web stranice.

Milan Radnić neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu koji se mogu pojaviti ako neko drugi koristi Vaše korisničko ime ili lozinku, sa ili bez Vašeg znanja.

 

Podaci o proizvodima i uslugama

Ove stranice na jedinstven način predstavlja informacije o vlasniku sajta, Milanu Radniću i albumu Obična ljubavna pesma.

Informacije koje Milan Radnić objavljuje na ovim web stranicama smatraju se tačnim i pouzdanim u vreme njihovog unošenja.

Milan Radnić zadržava pravo da u bilo koje vreme, bez prethodne najave, ažurira ili izmeni podatke na svojim web stranicima. Za takve promene Milan Radnić, ne snosi odgovornost.

Informacije dostupne na web stranicama ne smeju se smatrati osnovom za donosenje značajnih ličnih, finansijskih ili poslovnih odluka, te ste u tom smislu saglasni da nećete Milana Radnića smatrati odgovornim za neostvarivanje svojih očekivanja u vezi sa tim.

Milan Radnić neće odgovarati ni za kakvu štetu ili povredu (uključujući, ali ne isključivo direktnu ili indirektnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove) nastalu kao rezultat upotrebe ili nemogućnosti upotrebe neke od informacija dostupnih na ovim web stranicama.

Kontakt stranica na ovom sajtu vam je na raspolaganju za sve informacije u vezi kontakta sa Milanom Radnićem.

Lični i javni podaci

Molimo Vas da vodite računa o tome da slanje privatnih poruka putem elektronske pošte na Internetu može biti nesigurno i podložno neovlašćenom pristupu trećih osoba ili pogrešnoj dostavi.

Većinu stranica možete posetiti bez davanja bilo kakvih podataka o sebi. Samo na stranici Kontakt postoje mail forme u kojima se nalazi zahtev za ostavljanjem informacija o osobi koja želi stupiti u kontakt sa Milanom Radnićem.  Podaci koje ćete nam dati smatraće se poverljivim u skladu sa relevantnim propisima Republike Srbije, pa će ih zbog toga Milan Radnić koristiti samo u skladu sa zakonskim odredbama koje su na snazi, a tiču se poverljivosti podataka.

Milan radnić je dužna da štiti sigurnost Vaših ličnih podataka.  Podaci ličnog karaktera koje ste nam dali znače da se slažete da ti podaci uđu u bazu podataka sajta, kako bi se mogli koristiti prema zakonskim propisima koji su trenutno na snazi, u shodno niže navedenoj Izjavi o zaštiti ličnih podataka na koju pristajete pristupom web stranicama Milana Radnića.

Javni podaci

Javni podaci koje nam možete poslati, a odnose se na Vaše želje, Vaše glavne interese ili hobije, koriste se za stvaranje i predlaganje proizvoda i usluga prilagodenih Vašem ukusu. Moguće je da automatski dobijemo podatke koji nisu vezani uz odredenu osobu, kao sto su tip pretrazivača koji koristite, platforma Vaseg računara ili ime domena koji koristite za pristup nasoj stranici.

 

Izjava o zaštiti ličnih podataka

Saglasni ste i prihvatate da su Vaši lični podaci i informacije koje ste dali namenjeni bazi podataka sajta milanradnic.in.rs.

Podaci i date informacije biće sačuvani u bazi podataka sajta i smatraće se poverljivima.

 

Mrežni kolačići – Cookies

Kada neko poseti stranicu, mrežni kolačić – cookie se pojavljuje na korisnikovom računaru (ako kupac prihvata mrežni kolačić – cookie) ili je očitan ako je korisnik već ranije posetio tu stranicu.

Jedna od funkcija mrežnog kolačića – cookie je pomoć u prikupljanju statističkih podataka o posećenosti stranice koja je gore opisana. Podaci se skupljaju u zajednički formular koji nikada nije vezan sa Vašim ličnim podacima. Ta nam tehnologija govori koliko je korisnika posetilo glavne delove (kao što su linkovi ili grafovi) na našoj web stranici.

Ovaj sajt koristi samo neophodne kolačiće kojima će vam se samo zapamtiti istorija pregleda stranica sajta.

Ne koristimo ovu tehnologiju da bismo imali pristup Vašim ličnim podacima koji se mogu otkriti. To je alat koji koristimo za prikupljanje zajedničkih statističkih podataka o korišćenju PSC Vuković web stranice.

Možete izabrati da Vaš pretraživač ne prihvata mrežne kolačiće – cookies.

Ako odaberete tu opciju, moći ćete da vidite tekst na ekranu, ali nećete imati personalizovanu posetu niti ćete moći da se pretplatite na usluge koje su dostupne na stranici.

Želite li onemogućiti Prihvati Cookies upozorenje u Microsoft Explorer-u:

1. Kliknite View, zatim Options.
2. Kliknite Advanced Tab.
3. Kliknite Warn pre kućice Accepting Cookies.

Želite li onemogućiti Prihvati Cookies upozorenje u Netscape Navigator-u:

1. Kliknite Options, zatim Network Preferences.
2. Kliknite Protocols Tab.
3. Kliknite Warn pre kućice Accepting Cookies.

 

Ograničenje odgovornosti

Materijal na ovoj web stranici je na raspolaganju takav kakav jeste bez garancija bilo koje vrste, bilo iziričitih, bilo impliciranih.

Korisnik ima pristup ovoj web stranici samo na svoju vlastitu odgovornost.

Milan Radnić ne garantuje da će ove web stranice uvek biti dostupne i raspoložive ili da neće sadržati greške ili viruse ili da će na njoj objavljeni podaci biti tačni i pouzdani.

 

Merodavno pravo

Ovim prihvatate primenu materijalnog prava Republike Srbije kao merodavnom za tumačenje, primenu i pravno dejstvo svih prava, ograničenja i uslova upotrebe ovih web stranica.

Sudovi sa sedištem na teritoriji Republike Srbije isključivo su nadležni za sve zahteve i sporove koji nastanu kao rezultat upotrebe predmetnih web stranica ili u vezi sa njima.

Milan Radnić ne garantuje da su materijali sadržani na predmetnim web stranicama primereni ili korisnički dostupni na određenim lokacijama, odnosno ne odgovara za pristup istima sa teritorija države gde je njihov sadržaj zakonom zabranjen.

Smatraće se da je pristup web stranicama sa navedenih lokacija preduzet samovoljno uz odgovornost korisnika prema merodavnom pravu.

 

Ažuriranje opštih uslova

Milan Radnić zadržava pravo ažuriranja ili izmene uslova korišćenja u bilo koje vreme bez prethodnog obaveštenja. Najnovija verzija opštih uslova korišćenja može se pregledati klikom na link Pravne informacije koja se nalazi na dnu web stranice.

© Milan Radnic. All rights reserved.
Powered by mojsajt.net.